Slide background

Informácie o spoločnosti

ENERGY ONE, s.r.o.
Čachtická 13
831 06 Bratislava

Tel.: 02/ 57272881
E-mail: energyone@energyone.sk

IČO: 31 366 937
DIČ: 2020333612
IČ DPH: SK2020333612

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., č. účtu: 2622022318/1100

Kontaktujte nás