Prečo si zvoliť ENERGY ONE

Profil spoločnosti

Spoločnosť ENERGY ONE, s.r.o. vznikla v roku 1994 a jej hlavným predmetom podnikania boli ICT služby so zameraním na networking a bezpečnosť IS. Po zmenách, ktoré nastali v lete 2013 sa smerovanie spoločnosti zmenilo s fokusom na sieťové odvetvia. Víziou spoločnosti je nadviazať na viac ako 12 ročné skúsenosti jej stakeholderov v oblasti energetiky. Liberalizáciou energetického trhu vznikli podmienky pre vstup alternatívnych poskytovateľov služieb v elektroenergetike, plynárenstve ako aj tepelnej energetike. Máme skúsenosti s prevádzkou miestnych distribučných sústav elektrickej energie a plynu v rozsahu dodávky a distribúcie. K týmto činnostiam sa neskôr pridala výroba tepla.

Poslanie spoločnosti

Základným cieľom spoločnosti je poskytovanie služieb v oblasti distribúcie a dodávky energií. Chceme sa etablovať ako alternatíva k nadnárodným koncernom. Firemnou filozofiou je poskytovanie služieb koncovým zákazníkom, ktoré sú pružnejšie a cenovo výhodnejšie oproti dominantným poskytovateľom.

Našim ďalším zámerom je spolupráca s investormi, ktorá vhodne podporí primárne oblasti ich podnikania. Pridanou hodnotou vzájomnej spolupráce investorov s našou spoločnosťou je zníženie nákladov na ich projekt, zjednodušenie samotnej realizácie vybraných energetických zariadení, ako aj finančné benefity pri prevádzke energetických aktív.

Medzi hlavné činnosti spoločnosti patrí:

  • Distribúcia a dodávka elektrickej energie
  • Distribúcia a dodávka plynu
  • Výroba a dodávka tepla
  • Projektový manažment v oblasti energetických aktív, Energetické poradenstvo,