ENERGY ONE

PARTNER V ENERGETIKE

• Výroba a dodávka tepla

• Distribúcia a dodávka elektrickej energie

• Distribúcia a dodávka plynu

• Projektový manažment v oblasti energetických aktív

Profil spoločnosti

Spoločnosť ENERGY ONE, s.r.o. vznikla v roku 1994 a jej hlavným predmetom podnikania boli ICT služby so zameraním na networking a bezpečnosť IS. Po zmenách, ktoré nastali v lete 2013 sa smerovanie spoločnosti zmenilo s fokusom na sieťové odvetvia. Víziou spoločnosti je nadviazať na viac ako 12 ročné skúsenosti jej stakeholderov v oblasti energetiky. Liberalizáciou energetického trhu vznikli podmienky pre vstup alternatívnych poskytovateľov služieb v elektroenergetike, plynárenstve ako aj tepelnej energetike. Máme skúsenosti s prevádzkou miestnych distribučných sústav elektrickej energie a plynu v rozsahu dodávky a distribúcie. K týmto činnostiam sa neskôr pridala výroba tepla.

viac informácií…

graf

 • Distribúcia a dodávka elektrickej energie

  Komplexná správa a servis elektrorozvodných distribučných zariadení, predovšetkým trafostaníc, káblových distribučných rozvodov všetkých napäťových hladín,

 • Distribúcia a dodávka plynu

  Pripájanie koncového odberateľa elektrickej energie do distribučnej sústavy ak boli splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa sústavy, vrátane všetkých potrebných administratívnych náležitostí…

 • Dodávka tepla na vykurovanie

  Výstavba, prevádzka a servis kotolní a výmenníkových staníc tepla, Výroba a dodávka tepelnej energie, Fakturačné meranie spotreby tepla určeným meradlom podľa platnej legislatívy…

 • Projektový manažment energetických aktív

  Návrh energetickej koncepcie napájania záujmového územia energiami, konzultácie a posudzovanie príslušnej časti projektovej dokumentácie, zabezpečenie technického dozoru pri výstave predmetných technologických celkov…