Projektový manažment energetických aktív

Návrh energetickej koncepcie napájania záujmového územia energiami.
konzultácie a posudzovanie príslušnej časti projektovej dokumentácie,
zabezpečenie technického dozoru pri výstave predmetných technologických celkov,
prevzatie zodpovednosti o realizáciu distribučných rozvodov elektrickej energie, plynu a tepla vrátane komunikácie s dodávateľmi primárnych zdrojov (plynu, elektrickej energie).